Om företaget

 OM FÖRETAGET

Er följeslagare inom produktions- och ledarutveckling

Devoted North


Företaget håller vissa principer och ledord lite närmre hjärtat, dessa utgör grundsynen på uppdraget och er som kund.

 


  •     Ert behov är grunden för ALLT arbete, om behovet är svårt att formulera hjälps vi åt att klarlägga och värdera det
  •     Det är fantastiskt motiverande att se välrustade och överlevnadsdugliga verksamheter växa fram. Verksamheter som klarar den allt hårdare internationella konkurrensen. Detta är vägledande i hur Devoted North arbetar med er
  •     Verksamhetsanpassning och närvaro i tanke och handling
  •     Människan är god och människan är utvecklingsbar, vi har ett genuint intresse för människan i verksamheten och vi tillför energi i ert arbete
  •     Prestigelöshet är en förutsättning för att ta vara på utvecklingsmöjligheterna
  •     Det enkla fungerar, med respekt för komplexiteten och anpassningsbehovet i varje unik verksamhetJohanna Darehed


Jag startade företaget 2008 och har sedan dess arbetat med kunder inom såväl statlig och kommunal sektor som privata företag av olika storlek inom företrädesvis tillverknings- och processindustri. Under åren har jag haft förmånen att få träffa många beundransvärda grupper, ledare och medarbetare både under handledning, utbildningar och långsiktigt förbättringsarbete. Den positiva feed back jag får i mitt yrke och kall brukar handla om att jag upplevs som tydlig, trygg och varm.

 


Min utbildningsbakgrund består av universitetsstudier inom bland annat organisations- och ledarskapsinriktade ämnen.  Det finns även en kvalificerad yrkesexamen inom ledarskap riktad mot producerande företag med i grunden. Vidare har jag förvärvat både praktisk och teoretisk kunskap i ledarskap inom Försvarsmakten under mina tidigaste yrkesverksamma år. Många kunder upplever att min egen bakgrund som ledare (på olika nivåer, från gruppchef till VD) bidrar till en bättre verklighetsförankring och effekt i organisationen efter genomförda insatser.Devoted North har goda samarbeten med andra verksamhetsutvecklare, seniora konsulter och duktiga utbildare vilket gör att företaget kan ha både flexibilitet, bredd och spetskompetens inom ett antal områden. Tveka inte att höra av er så resonerar vi om ert specifika behov. Tillsammans bedömer vi sedan om Devoted North med kollegor är rätt följeslagare för just er.