HEM

I VAR OCH EN BOR EN HJÄLTE

Den som känner sig manad och har viljan kan bli en god ledareMitt arbete är också mitt kall och min källa till glädje genom utmaning

Johanna Darehed, Produktions- och ledarutvecklare

Ett system som gynnar och skapar förutsättningar för verksamheten att kontinuerligt bli bättre är ett måste för organisationer som vill lyckas

Devoted North vill gärna vandra vid er sida under ett antal olika tillfällen på verksamhetens färd. Ibland några steg framför er men för det mesta finner ni oss tryggt vandrande bara just ett halvt steg bakom er.

Kontinuerliga förbättringar


Då er verksamhet står inför det stora skiftet att börja leva och verka enligt Lean finns vi här och kan stötta er med kvalificerade förstudier för att påvisa er verksamhets potential och vara er behjälplig under resans gång.


Vi vet hur viktigt det är att älska sina avvikelser, mäta med rätt upplösning och skapa system som stödjer arbetet uppåt framåt. Vi är inte alltid behagliga  - men ärliga, förutseende och trygga i vad resan innebär.Tappat riktningen?


Devoted North vill gärna vara er högra hand då det känns som att ni kört fast eller tappat riktningen på er Leanresa.


Inom företaget finns genuin kunskap och erfarenhet inom förändringsledning och förbättringsarbete, där styrkorna ligger i att tidigare erfarenheter kan vara vägledande för att er verksamhet ska bli varse om och hantera fallgroparna i god tid samt fokusera på de framgångsfaktorer som gör att arbetet kan bli långsiktigt hållbart - allt för att överleva den allt hårdare konkurrensen i en föränderlig omvärld.


Ledare gör avtryck


Ledarna i en verksamhet är lite som skelettet i en människa. Att arbeta med era ledare är förunnat!


Utifrån er verksamhets behov och målsättningar tar Devoted North fram ledarutbildningar, erbjuder enskild ledarträning och ledningsträning på plats hos er.IDI ökar din självkännedom


Vill Du öka Din självkännedom genom att få en bild av hur ditt beteende upplevs av andra? Eller behöver er grupp bli bättre på att kommunicera med varandra? Devoted North tillhandahåller IDI-profilering för enskilda individer och för grupper. IDI står för  Interpersonal Dynamics Inventory


Instrumentet IDI mäter det intryck en person gör på andra i sin omgivning. Resultatet blir en beskrivning hur en persons beteende upplevs av omvärlden.


Den beskrivning (IDI-profil) som personen får är enkel och tydlig och lätt förstå. Återkopplingen ger även personen ”verktyg” för att utveckla förmågan att samarbeta och samverka med andra.